POLJOOPREMA D.D.

 

Rajlovačka bb, Rajlovac

71000 Sarajevo

tel +387 33 568 250 fax +387 33 568 258

info@poljooprema.ba

 

Prodajni centar "Poljooprema Euromax"

Rajlovačka cesta bb, Rajlovac

71000 Sarajevo, BIH

tel +387 33 568 250

 

Prodajni centar "Poljooprema Otoka"

Srđana Aleksića 20

71000 Sarajevo

tel +387 33 542 208